آرشیو پدر و مادر (شجره نامه)

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حسین (ع ) در آن هنگام در پیش خیمه خود نشسته و تکیه به شمشیر داده و سر مبارک بر روی زانو قرارداده و به خواب […] 0

  شنیدن صدای سپاه دشمن

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حسین (ع ) در آن هنگام در پیش خیمه خود نشسته و تکیه به شمشیر داده و سر مبارک بر روی زانو قرارداده و به خواب […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْعلیا حضرت زینب ، نخستین دختری است که از فاطمه (س) به دنیا آمده ، و او پس از امام حسن و امام حسین (ع) بزرگترین فرزندان […] 0

  زینب فرزند حضرت فاطمه

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْعلیا حضرت زینب ، نخستین دختری است که از فاطمه (س) به دنیا آمده ، و او پس از امام حسن و امام حسین (ع) بزرگترین فرزندان […]

  ادامه ...

 • کسی برای مسلمان شدن از جعفر بن ابیطالب پیشی نگرفت، مگر خدیجه همسر پیامبر صلی الله علیه و اله و برادر رسول الله صلی الله علیه و اله علی علیه […] 0

  اسلام جعفر طیار عمو و پدر شوهر حضرت زینب

  کسی برای مسلمان شدن از جعفر بن ابیطالب پیشی نگرفت، مگر خدیجه همسر پیامبر صلی الله علیه و اله و برادر رسول الله صلی الله علیه و اله علی علیه […]

  ادامه ...

 • در رابطه با شخصیت واقعی ابوسفیان باید گفت که تاریخ او و حقیقت وی در تمام زندگی، وابسته به بتها و دفاع از آنها بوده و به خاطر بتها با […] 0

  چهره واقعی ابوسفیان

  در رابطه با شخصیت واقعی ابوسفیان باید گفت که تاریخ او و حقیقت وی در تمام زندگی، وابسته به بتها و دفاع از آنها بوده و به خاطر بتها با […]

  ادامه ...

 • از جمله نعمات و برکات الهی بر انسان این است که حضرت محمد صلی الله علیه و اله و رسالتش را توسط خانهی نفوذ ناپذیر ابوطالب، عزیز گردانید و یاری […] 0

  حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا

  از جمله نعمات و برکات الهی بر انسان این است که حضرت محمد صلی الله علیه و اله و رسالتش را توسط خانهی نفوذ ناپذیر ابوطالب، عزیز گردانید و یاری […]

  ادامه ...

 • چون رسول خدا صلی الله علیه و اله دید که خود با عنایت پروردگار و حمایت عمویش «ابوطالب» از آزار زیاد و شکنجهی قریش در امان است و به عافیت […] 0

  هجرت جعفر طیار به حبشه

  چون رسول خدا صلی الله علیه و اله دید که خود با عنایت پروردگار و حمایت عمویش «ابوطالب» از آزار زیاد و شکنجهی قریش در امان است و به عافیت […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در آخرین لحظه ای که امام (ع ) در قید حیات بود ، با زینب گفتگویی دارد و باز هم وصایایی با اینمخدره نموده و او […] 0

  آخرین لحظات در کنار برادر

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در آخرین لحظه ای که امام (ع ) در قید حیات بود ، با زینب گفتگویی دارد و باز هم وصایایی با اینمخدره نموده و او […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) به خواهرش زینب فرمود : ای خواهر ! جامه کهنه ای که کسی از مردم در آن رغبتننموده و خواهانش نباشد برای […] 0

  درخواست پیراهن کهنه

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) به خواهرش زینب فرمود : ای خواهر ! جامه کهنه ای که کسی از مردم در آن رغبتننموده و خواهانش نباشد برای […]

  ادامه ...

 • در بین اهل سنت مشهور است که ابوطالب غیر مسلمان از دنیا [ صفحه ۲۲] رفته، ولی علمای شیعه اجماع دارند بر این که وی مسلمان مرده است؛ و برای […] 0

  مادر حضرت زینب (س)

  در بین اهل سنت مشهور است که ابوطالب غیر مسلمان از دنیا [ صفحه ۲۲] رفته، ولی علمای شیعه اجماع دارند بر این که وی مسلمان مرده است؛ و برای […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) بانوان را دلداری داد و امر به صبر و فرمود : خداوند شما را از دست دشمنان نجات دهد وعاقبت امر شما […] 0

  وداع امام حسین علیه السلام با زینب

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ امام حسین (ع ) بانوان را دلداری داد و امر به صبر و فرمود : خداوند شما را از دست دشمنان نجات دهد وعاقبت امر شما […]

  ادامه ...