آرشیو خاندان

 • گفتهاند: «اسب عتیق و اصیل آن اسبی است که پدران بیعیب، و اصیل داشته باشد». همچنین یک خانوادهی پاک و اصیل که ریشه در تقوا و قداست دارد، ترسانند که […] 0

  ازدواج زینب با عبدالله

  گفتهاند: «اسب عتیق و اصیل آن اسبی است که پدران بیعیب، و اصیل داشته باشد». همچنین یک خانوادهی پاک و اصیل که ریشه در تقوا و قداست دارد، ترسانند که […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ. . . پس عمه ام فرمود : بلی ، ام ایمن برایم نقل نمود که رسول خدا (ص ) روزی از روزها به منزل حضرت فاطمه […] 0

  زینب نظاره گر گریه پیامبر(ص )

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ. . . پس عمه ام فرمود : بلی ، ام ایمن برایم نقل نمود که رسول خدا (ص ) روزی از روزها به منزل حضرت فاطمه […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ سپاه عمربن سعد به سرکردگی شمر بن ذی الجوشن ، خیمه گاه را محاصره کردند . شمر ملعون دستور داد: وارد خیمه ها شوید و زینت […] 0

  غارت اهل حرم

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ سپاه عمربن سعد به سرکردگی شمر بن ذی الجوشن ، خیمه گاه را محاصره کردند . شمر ملعون دستور داد: وارد خیمه ها شوید و زینت […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ راوی می گوید : چون بر اثر کثرت زخمها ، ضعف بر حسین (ع ) غلبه کرد و تیرهای دشمن در بدنشمانند خارهای بدن خارپشت نمایان […] 0

  زینب از خیمه بیرون آمد

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ راوی می گوید : چون بر اثر کثرت زخمها ، ضعف بر حسین (ع ) غلبه کرد و تیرهای دشمن در بدنشمانند خارهای بدن خارپشت نمایان […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در کتاب مصائب المعصومین آمده : هنگامی که ذوالجناح به سوی خیمه ها آمد و بانوان حرم ناله کنان وسیلی به صورت زنان از خیمه بیرون […] 0

  سخن با ذوالجناح

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در کتاب مصائب المعصومین آمده : هنگامی که ذوالجناح به سوی خیمه ها آمد و بانوان حرم ناله کنان وسیلی به صورت زنان از خیمه بیرون […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حسین (ع ) در آن هنگام در پیش خیمه خود نشسته و تکیه به شمشیر داده و سر مبارک بر روی زانو قرارداده و به خواب […] 0

  شنیدن صدای سپاه دشمن

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حسین (ع ) در آن هنگام در پیش خیمه خود نشسته و تکیه به شمشیر داده و سر مبارک بر روی زانو قرارداده و به خواب […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ پس از ورود به کربلا ، امام دستهای خویش را به آسمان بر می دارد و نجوا می نماید : ((اللهم انی اعوذبک من کرب و […] 0

  زینب سلام الله علیها در ورود به کربلا

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ پس از ورود به کربلا ، امام دستهای خویش را به آسمان بر می دارد و نجوا می نماید : ((اللهم انی اعوذبک من کرب و […]

  ادامه ...

 • همسر و فرزندان حضرت زینب همسر همسر زینب کبری سلام الله علیها، جناب عبد اللّه بن جعفر (پسر جعفر طیار) است. وی، نخستین نوزاد مسلمان در حبشه بود. در ایامی […] 0

  همسر و فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها

  همسر و فرزندان حضرت زینب همسر همسر زینب کبری سلام الله علیها، جناب عبد اللّه بن جعفر (پسر جعفر طیار) است. وی، نخستین نوزاد مسلمان در حبشه بود. در ایامی […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حمید بن مسلم می گوید : سوگند به خدا ، هیچ مغلوبی را مانند حسین که فرزندان و یاران و اهل بیتش راشهید کرده باشند ، […] 0

  آیا در میان شما مسلمانی نیست

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ حمید بن مسلم می گوید : سوگند به خدا ، هیچ مغلوبی را مانند حسین که فرزندان و یاران و اهل بیتش راشهید کرده باشند ، […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ عالمه غیر معلمه : دانای نیاموخته فهمۀ غیر مفهمه : فهمیده بی آموزگار کعبۀ الرزایا : قبله رنجها . نائبۀالزهراء : جانشین و نماینده حضرت زهرا […] 0

  القاب حضرت زینب سلام الله علیها

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ عالمه غیر معلمه : دانای نیاموخته فهمۀ غیر مفهمه : فهمیده بی آموزگار کعبۀ الرزایا : قبله رنجها . نائبۀالزهراء : جانشین و نماینده حضرت زهرا […]

  ادامه ...