آرشیو زندگینامه

 • بعد از آن که معاویه مرد و یزید، پست خلافت را به عهده گرفت، مصمم شد به هر طریق ممکن و به هر قیمتی که شده، حسین علیه السلام را […] 0

  فضائل حضرت زینب (س) – ایثار

  بعد از آن که معاویه مرد و یزید، پست خلافت را به عهده گرفت، مصمم شد به هر طریق ممکن و به هر قیمتی که شده، حسین علیه السلام را […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در برخی روایات است که او را مجلس علمی بود و زنان به قصد آموختن احکام دین نزد او می رفتند . اینصفات برجسته که برای […] 0

  عقیله بنی هاشم

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ در برخی روایات است که او را مجلس علمی بود و زنان به قصد آموختن احکام دین نزد او می رفتند . اینصفات برجسته که برای […]

  ادامه ...

 • گفتهاند: «اسب عتیق و اصیل آن اسبی است که پدران بیعیب، و اصیل داشته باشد». همچنین یک خانوادهی پاک و اصیل که ریشه در تقوا و قداست دارد، ترسانند که […] 0

  ازدواج زینب با عبدالله

  گفتهاند: «اسب عتیق و اصیل آن اسبی است که پدران بیعیب، و اصیل داشته باشد». همچنین یک خانوادهی پاک و اصیل که ریشه در تقوا و قداست دارد، ترسانند که […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْدر کتاب ((مبکی العینون )) آمده : در شب شام غریبان ، حضرت زینب (س) در زیر خیمه نیم سوخته ، اندکی خوابید ، در عالم خواب […] 0

  حضرت زینب در شام غریبان

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْدر کتاب ((مبکی العینون )) آمده : در شب شام غریبان ، حضرت زینب (س) در زیر خیمه نیم سوخته ، اندکی خوابید ، در عالم خواب […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ از بعضی مقاتل عامه نقل شده است : زمانی که اهل بیت (ع ) را وارد شام نمودند علیا مخدره زینب (س )به شمر ملعون فرمود […] 0

  تازیانه به زینب سلام الله علیها

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ از بعضی مقاتل عامه نقل شده است : زمانی که اهل بیت (ع ) را وارد شام نمودند علیا مخدره زینب (س )به شمر ملعون فرمود […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْیکی از سربازان دشمن می گوید : بانوی بلند قامتی را کنار خیمه ای دیدم ، در حالی که آتش اطراف آن خیمه شعله می کشید ، […] 0

  بی تابی زینب (س) کنار خیمه امام سجاد (ع)

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْیکی از سربازان دشمن می گوید : بانوی بلند قامتی را کنار خیمه ای دیدم ، در حالی که آتش اطراف آن خیمه شعله می کشید ، […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ وقتی اسیران را وارد مجلس یزید (حرام زاده ) کردند ، حضرت امام زین العابدین (ع ) خطاب به یزیدفرمود : ای یزید ، اگر جد […] 0

  فریاد زینب سلام الله علیها در مجلس یزید

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ وقتی اسیران را وارد مجلس یزید (حرام زاده ) کردند ، حضرت امام زین العابدین (ع ) خطاب به یزیدفرمود : ای یزید ، اگر جد […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ صدای جانسوزی ، زینب کبری (س ) را از خاطرات خوش خویش جدا می سازد . خدایا ! این صدای نالهکیست ؟ آری ، می شنود […] 0

  تسلی رباب

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ صدای جانسوزی ، زینب کبری (س ) را از خاطرات خوش خویش جدا می سازد . خدایا ! این صدای نالهکیست ؟ آری ، می شنود […]

  ادامه ...

 • بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْروز هفتم غمی دیگر بر غمهای زینب (س) افزوده گشت . فرمانی از ابن زیاد رسید که نگذارید حسین و اصحاب او از آب استفاده کنند ، […] 0

  بستن آب روز عاشورا بر حضرت زینب

  بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْروز هفتم غمی دیگر بر غمهای زینب (س) افزوده گشت . فرمانی از ابن زیاد رسید که نگذارید حسین و اصحاب او از آب استفاده کنند ، […]

  ادامه ...

 • در اخبار و روایاتی که علمای شیعه و سنّی نقل کردهاند آمده است که فاطمه (س) از امیرالمؤمنین علیه السلام پنج فرزند- سه پسر و دو دختر- آورد. پسران آن […] 0

  زندگانی حضرت زینب (س)

  در اخبار و روایاتی که علمای شیعه و سنّی نقل کردهاند آمده است که فاطمه (س) از امیرالمؤمنین علیه السلام پنج فرزند- سه پسر و دو دختر- آورد. پسران آن […]

  ادامه ...