کتابنامه

کتابنامه حضرت زینب (س) – کتابهای عربی

الف: کتابهای عربی
۱- ابنخ الزهراء بطلخ الفداء. علی احمد شلبی. بیروت.
۲- اخبار الزینبات. سید ابوالحسین یحیی اعرج عبیدلی مدنی. با مقدمه آیخالله العظمی نجفی مرعشی. (چاپ سوم: قم، ۱۴۰۱ ق). ۱۶۱ص، جیبی.
۳- بطلخ کربلاء. عایشه عبدالرحمن بنت الشاطی. (بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۹۷۹ م). ۱۶۹ص، رقعی.
این کتاب از نثری شیوا برخوردار است و پنج بار به فارسی ترجمه گردیده است.
۴- تاریخ السیدخ زینب. محمدعلی احمد مصری. (قاهره، ۱۹۳۱ م). ۱۹ص،
تاریخ زندگانی و توصیف مزار آن حضرت در مصر است.
ص: ۲۲۶
۵- تاریخ السیدخ زینب (س). محمود علی ببلاوی. (قاهره، ۱۳۴۳ ه ق). ۴۸ص.
۶- تاریخ السیدخ زینب (س). گروه نویسندگان. (قاهره، نشر العلوم و المعارف، بی تا).
۷- تاریخ المشهد الزینبی. حسن محمد قاسم مصری. مدیر مجله هدی الاسلام. (چاپ اول: قاهره، بی تا).
۸- حفیدخ الرسول (ص): نفحات من مسیرخ السیدخ زینب (س). احمد شرباصی ازهری. (قاهره، الدار القومیه، بی تا). ۹۲ص.
۹- حیاخ زینب الکبری. شیخ جعفر نقدی. (قم، مکتبخ المفید، ۱۳۶۲ ش/ ۱۴۰۴ ه ق). ۱۵۶ص، وزیری.
یکی از بهترین کتابها درباره زندگی حضرت بوده و به فارسی نیز ترجمه گردیده است.
۱۰- خطب الحوراء زینب (س). سید جاسم حسن شبّر. چاپ نجف.
۱۱- دراسخ عن السیدخ زینب. ایرینه کالزونی. مستشرقه ایتالیایی.
ظاهراً به چاپ رسیده است.
۱۲- الرسالخ الزینبیخ. حافظ شمس الدین محمدبن طولون دمشقی.
۱۳- الرسالخ الزینبیخ. شمس الدین ابوالخیر سخاوی مصری.
۱۴- زینب (س). احمد زکی ابوشادی مصری. (چاپ مصر، ۱۳۴۳ ه ق).
۱۵- زینب اخت الحسین (ع). محمد حسین ادیب کربلائی. (نجف، بی نا، ۱۳۸۴ ه ق). ۷۲ص، جیبی.
ص: ۲۲۷
۱۶- زینب بُطولخ و جهاد. حبیب آل جامع. (بیروت، دارالقاری، ۱۴۰۶ ه ق).
۱۷- زینب بنت علی. عبدالعزیز سید الاهل. (چاپ دوم: قاهره، مکتبخ العلمیخ، ۱۹۶۱ م). ۱۷۴ص، رقعی.
۱۸- زینب (س) ولیدخ النبوخ و الامامخ. ام علاء و امصادق. (لندن، موسسخ الوفاء، ۱۴۰۸ ق).
۱۹- السیدخ زینب (س). علی محمد علی دخیل. (بیروت: بی نا، بی تا).
۲۰- السیدخ زینب. محمود شرقاوی.
۲۱- السیدخ زینب (س). حسن محمد قاسم مصری. (م ۱۳۵۵ ه ق). قاهره.
وی این رساله را به عنوان مقدمهای مفصل بر (اخبار الزینبات) عبیدلی، چاپ قاهره، سال ۱۳۳۳ نگاشته است.
همچنین نویسنده به جز این کتاب و کتاب شماره ۷، سلسله مقالاتی درباره حضرت زینب و مرقدش در مجله هدی الاسلام نگاشته است. این کتاب به فارسی ترجمه شده است.
۲۲- السیدخ زینب بنت الزهراء و ثورخ کربلاء فی الوجدان الشعبی. رضا حسینصبح. (بیروت، دارالزهراء، بی تا).
۲۳- السیدخ زینب عقیله بنی هاشم. محمد فهمی عبدالوهاب. (تونس، دار بوسلامخ، ۱۹۸۵ م). ۴۳ص.
۲۴- السیدخ زینب (ع) المثل الاعلی للفضیلخ والعفاف. گروه نویسندگان. (قاهره، نشر العلوم و المعارف الاسلامیخ، بی تا).
۲۵- سیرخ زینب سلام الله علیها. گروه نویسندگان. (بیروت، بی نا، بی تا).
ص: ۲۲۸
۲۶- الطاهرخ السیدخ زینب بنت علی (علیهما السلام). عبدالخبیر خولی. (قاهره، بی نا، بی تا).
۲۷- عقیلخ بنی هاشم. سید علی بن الحسین هاشمی. (نجف، بی نا، بی تا).
۲۸- عقیلخ الطهر و الکرم السیدخ زینب. شیخ موسی محمد علی. (چاپ سوم: بیروت، عالم الکتب، ۱۹۸۵ م). ۱۶۴ص.
۲۹- العقیلخ الطاهرخ السیدخ زینب بنت علی (ع). احمد فهمی محمد محامی مصری. (قاهره، بی نا، بی تا).
۳۰- عقیلخ الوحی. آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین موسوی.
فصل دوم کتاب حاضر، ترجمه این رساله شریف است.
۳۱- فی رحاب بطلخ کربلاء. ابراهیم محمد خلیفه. (بیروت، موسسخ البلاغ، ۱۹۸۵ م). ۱۴۴ص.
۳۲- فی رحاب السیدخ زینب. سید محمد بحرالعلوم. (چاپ دوم: بیروت، دارالزهراء، ۱۴۰۰ ق). ۲۰۱ص.
این کتاب به فارسی ترجمه شده است.
۳۳- القصیدخ الزینبیخ. سیدعلی سیدرضا هندی. (نجف، بی نا، بی تا).
۳۴- المحاجخ الزرنبیخ فی السلالخ الزینبیخ. جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی شافعی. (فاس، قاعدخ المغربیخ، ۱۲۳۲ ه. ق).
۳۵- المراخ فی ثورخ الحسین (ع). غاده جابر. (بیروت، دارالتعارف، بیروت، ۱۹۷۹ م).
۳۶- المرقد الزینبی. فرج آل عمران قطیفی. (چاپ نجف: بی نا، بی تا).
ص: ۲۲۹
۳۷- مرقد العقیلخ زینب/ کشف الغیهب فی تحقیق مرقد العقیلخ زینب. محمد حسنین سابقی پاکستانی. با تقریظ شیخ محمدحسین حرزالدین عقیلی نجفی. (بیروت، موسسخ الاعلمی، ۱۹۷۹ م).
۳۸- مع بطلخ کربلاء زینب بنت امیرالمومنین. شیخ محمدجواد مغنیخ. (بیروت، دارالجواد و دارالتیار، ۱۹۸۴ م). این کتاب به فارسی ترجمه شده است.
۳۹- وفاه زینب الکبری. شیخ حسین بلادی بحرانی. (نجف، بی نا، بی تا).
۴۰- وفاخ زینب الکبری (س). شیخ فرج الدین آل عمران قطیفی. (نجف، مطبعخ الحیدریخ، ۱۳۷۹ ه ق). ۷۴ص، وزیری.
۴۱- ویژه نامه مجله الموسم. (ش ۴، ج ۱۹۸۹، ۱ م/ ۱۴۱۰ ه ق). ۴۳۰ص، وزیری.
شامل مقالات و اشعار فراوان درباره زندگی، خطبهها و مدفن حضرت زینب کبری.
برگرفته از کتاب سر نینوا – زینب کبری سلام الله علیها نوشته: محمد علی محسن زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *