کتابنامه

کتابنامه حضرت زینب (س) – کتابهای خطی عربی

۴۲- ام کلثوم العقیلخ زینب (س)صرخخ للعدل وصاروخ علی الجور. سید مهدی سویج. ۸۰۰ص.
رک: مجله (الموسم) س ۱ ش ۳ص ۱۱۶۲ (۱۴۱۰ ق).
۴۳- ترجمخ السیدخ زینب و دراسخ تحلیلیخ لمسیرتها. شیخ محمدحسنین سابقی پاکستانی. ۵۰۰ص.
ص: ۲۳۰
این کتاب به دو زبان اردو و عربی نگارش یافته است.
ر. ک: مرقد العقیلخ زینب (س)/ ۲۴٫
۴۴- ثواب المُدرِک لزیارخ زینب (س) والشیخ مدرک. شیخ عبدالغنی نابلسی.
ر. ک: ایضاح المکنون ۱/ ۳۴۸٫
مدرک بن زیاد، یکی ازصحابه پیامبر (ص) بوده و در جانب غربی مرقد حضرت زینب مدفون است.
۴۵- رسالخ فی تصحیح قبر السیدخ زینب. سید عبدالرزاق موسوی مقرم؛ مولف را عقیده بر آن است که مدفن حضرت در مصر میباشد، اما بعد از آن از این رای برگشته و قائل به بودن قبر در قریه (راویه) دمشق گردید و در اثبات آن، رساله مذکور را نگاشت.
ر. ک: مرقد العقیلخ زینب (س)/ ۷۵٫
۴۶- زینب العقیلخ. سید عبدالرزاق موسوی مقرم.
ر. ک: مقدمه مقتل الحسین.
۴۷- زینب الکبری ( (س)). حاج شیخ زینالعابدین بن محمد کریمخان کرمانی. ۱۳۲۶ ه ق. ۶۴ص، رقعی.
۴۸- شرح خطبخ الزینبیخ (س). علامه میرزا حیدر قلیخان سردار کابلی.
ر. ک: علماء معاصرین/ ۲۹۳٫
۴۹- عرف الزرنب فی شرح حال السیدخ زینب (س). شمس الدین ابی العون محمد بن احمد سالم سفارینی نابلسی حنبلی.
ص: ۲۳۱
ر. ک: هدیخ العارفین ۲/ ۳۴۰، کشف الظنون ۲/ ۹۸، مسلک الدرر ۴/ ۳۱، الاعلام ۶/ ۱۴، معجم المولفین ۸/ ۲۶۲٫
۵۰- عرف الذربن بترجمخ سیدی مدرک بن زیاد و السیدخزینب (س).
حافظ اسماعیل بن محمد بن عبدالهادی عجلونی شافعی.
ر. ک: کشف الظنون ۲/ ۱۴۶، مورخو دمشق/ ۶۷٫
۵۱- العقد المنظوم فی احوال ام کلثوم زینب (س). شیخ محمدحسنین سابقی پاکستانی.
ر. ک: مرقد العقیلخ زینب (س)/ ۱۲۰٫
۵۲- کلمخ العقیلخالسیدخ زینب (س). شهید سید حسن حسینی شیرازی. این کتاب را در ضمن تالیفات نویسنده در مقدمه آثارش به شمار آوردهاند.
۵۳- لوائح القبول و المنحخخ و الاعراز فی الرحلخ لزیارخ السیدخ زینب (س) و سیدی مدرک و عمر الخباز. عبدالله بن عمر افیونی.
ر. ک: کشف الظنون ۲/ ۴۱۶٫
۵۴- مصیبخ مجددخ/ احزان المومنین فی قصخ العفیفخ بنت امیرالمومنین. محمدبن عیسی بن عبدالحسین.
ر. ک: الذریعخ ۲۱/ ۱۳۲٫
برگرفته از کتاب سر نینوا – زینب کبری سلام الله علیها نوشته: محمد علی محسن زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *