پدر و مادر (شجره نامه)

زینب و کاروان عازم کوفه

حضرت زینب کبری علیهاالسلام در خانهای متولد شد که چیزی از دنیا و زخارفش وجود نداشت. خانهای که اساس آن بر تقوا و صلاح استوار بود. او میدید در خانهای که متشکل شده از پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام، [ صفحه ۴۳] و مادرش سیده نساء العالمین و برادرانش، دو ریحانهی رسول رب العالمین را نور فراگرفته است. در خانهی فاطمه علیهاالسلام طی سه سال متوالی سه فرزند عزیز و گرامی متولد شدند، امام حسن علیه السلام در سال سوم هجری، امام حسین علیه السلام در سال چهارم هجری، و زینب کبری علیهاالسلام در سال پنجم هجری قمری.پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله طاقت دوری از خانهی فاطمه را نداشت، و هیچ امری او را از سرکشی به خانه دخترش به خود مشغول نمیکرد، مخصوصا بعد از آن که دو ریحانهاش، حسن و حسین علیهمالسلام متولد شدند. لذا وقتی داخل آن منزل میشد آنها را میبوسید و میبویید و به آنها لبخند شادمانی می زد.روزی به منزل فاطمه علیهاالسلام وارد شد و حسن را گرفت و بر دوش خود نهاد، به تبعیت او حضرت علی علیه السلام حسین را بر دوش گرفت، و سپس فاطمه علیهاالسلام زینب را بالای دوش خود برد. آری، صحن و ستونهای این خانه که آکنده از صفا و صمیمیت و پاکی بود، از فرط خوشحالی و مسرت به لرزه میآمد. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به خاندان خود مفتخر و مسرور، و ایشان نیز به وجود حضرت مفتخر و شادمان.آنچه که گفته شد و بسیاری از سخنانی که ناگفته ماند، دلالت بر این دارد که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله نسبت به پیامبران گذشته از خاندانش بیشترین خرسندی و خوشبختی را داشت، همچنان که نسبت به پیامبران دیگر بیشترین بلا و آزار را به سبب بستگان و قومش از امثال ابوجهل و ابوسفیان تحمل نمود.آری، زینب علیهاالسلام در چنین خانهای متولد شد، آن خانهای که [ صفحه ۴۴] پیامبر صلی الله علیه و اله را شادمان کرد، و در آن سکینه و اطمینان پیدا می کرد.آن خانهای که از سینهی پاک مادرش که پارهی تن رسول گرامی بود شیر خورد، و با برادرانش آن دو سرور جوانان اهل بهشت، نشست و برخاست کرده، و از منبع فیض پدرش که باب شهر علم نبی بود کسب علم نمود. سپس از این خانه خارج شد، (و به خانه شوهر رفت)، تا با سینهای وسیعتر از آسمان، وقلبی استوارتر از کوههای محکم و استوار، از بلایا و مصیبتهایی که روزگار برای او در نظر داشت، استقبال کند، و این سعهی صدر و استقامت از سیدهی حورا علیهاالسلام عجیب و بعید نیست، چه این که او در خانهای متولد شد که راه روشن خاتم پیامبران و سید انبیا بر آن حاکم بوده است.
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *