گسترش و ترویج علوم, نقش تربیتی و ارشادی

زینب سلام الله علیها و گفتن مسائل شرعی

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ شیخ صدوق ، محمد بن بابویه (ره ) می گوید : حضرت زینب (س ) نیابت خاصی از طرف امام حسین (ع
) داشت و مردم در مسائل حلال و حرام به او مراجعه کرده از او می پرسیدند ، تا اینکه حضرت سجاد (ع ) بهبود یافت . شیخ
طبرسی (ره ) گوید : حضرت زینب (س ) روایات بسیاری را از قول مادرش حضرت زهرا (س ) روایت کرده است . از عماد
المحدثین روایت شده است که : حضرت زینب (س ) از مادر و پدر و برادرانش و از ام سلمه و ام هانی و دیگر زنان روایت می
کرد و از جمله کسانی که از او روایت کرده اند ، ابن عباس و علی بن الحسین (ع ) و عبدالله بن جعفر و فاطمه صغری دختر امام
حسین (ع ) و دیگرانند . همچنین ابوالفرج گوید : زینب بانویی عقیله که ابن عباس سخنان حضرت زهرا(س ) را در مورد فدک از
قول او نقل کرده و می گوید : عقیله ما ، زینب دختر علی (ع ) به من گفت . از ظاهر فرمایش فاضل دربندی و دیگر عالمان چنین
به دست می آید که حضرت زینب کبری (س ) علم منایا و بلایا (خوابها و حوادث آینده ) را همچون بسیاری از یاران حضرت علی
(ع ) ، مانند میثم تمار و رشید هجری و برخی دیگر می دانسته و بلکه در ضمن اسراری که بیان کرده ، به طور قطع و مسلم آن
حضرت را از مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم و دیگر زنان با فضیلت برتر دانسته است . وی در ضمن فرمایش حضرت سجاد
(ع ) که به آن حضرت فرموده بود : ((ای عمه تو بحمدالله دانشمند بدون آموزگار و فهمیده بدون آموزنده هستی . )) ، گوید : این
فرمایش خود دلیل و حجت بر آن است که زینب دختر حضرت امیرالمؤ منین (ع ) محدثه بوده یعنی به او الهام می شده است و
( عمل او از علم لدنی و آثار باطنی می باشد . ( ۱۹
برگرفته از کتاب ۲۰۰ داستان از فضایل ، مصایب و کرامات حضرت زینب نوشته :عباس عزیزی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *