حوادث، وقایع، هجرت

زینب در کنار پیکر امام حسین (ع) در روز عاشورا

من نمیدانم که بعضی به چه چیزی اعتماد کرده و میگویند: علی علیه السلام هرگز بر ابوبکر به خاطر خلافت که حق مسلم او بود احتجاج نکرد! آیا این اشخاص نمیدانند یا خود را به نادانی میزنند که احتجاج زهرا علیهاالسلام همان احتجاج علی علیه السلام است، و زهرا علیهاالسلام سخن نمیگفت مگر به زبان علی و هیچ گاه احتجاج نمیکرد مگر به راهنمایی و برهان او.علاوره بر این، امام علی علیه السلام هر وقت مناسبی را که به دست میآورد بر کسانی که دشمنی و حق کشی میکردند حجتی بالغه اقامه مینمود.از جمله احتجاجات علی علیه السلام خطبهای است که در فراز منبر ایراد فرمود: «سوگند به خدا که پسر ابیقحافه (ابوبکر) خلافت را مانند پیراهنی پوشید و حال آن که میدانست من برای خلافت مانند قطب وسط آسیا هستم…» [۴۴] .و نیز در نامهای که به معاویه نوشت، فرمود: «ما تربیت یافتگان پروردگارمان هستیم و مردم پس از آن تربیت یافتهی ما هستند – یعنی، [ صفحه ۱۰۵] ما اسیران فضل و احسان خداوندیم و مردم اسیران فضل و احسان ما و کتاب خدا (قرآن کریم) برای ما گرد آورد آنچه را که از ما پراکنده گشت، و آن گفتار خداوند سبحان است که: «در کتاب خدا بعضی از خویشان به بعضی دیگر سزاوارترند». (انفال: ۷۵)، و نیز فرموده است: «نزدیکترین مردم به ابراهیم پیروانش و این پیامبر و مؤمنان هستند، و خداوند یاور مؤمنان است». (آل عمران: ۶۸(پس ما یک بار به سبب خویشی و نزدیکی (به پیغمبر اکرم به خلافت و امامت) سزاوارتریم، و بار دیگر به سبب طاعت و پیروی نمودن (از آن حضرت)، و چون مهاجرین بر انصار در روز سقیفهی بنی ساعده خویشاوندی با رسول خدا صلی الله علیه و آله را (برای خلافت خود) حجت و دلیل آوردند، بر ایشان فیروزی یافتند، پس اگر فیروزی یافتن به قرابت و خویشی با رسول خدا صلی الله علیه و اله متحقق گردد، حق (خلافت) برای ما است نه شما، و اگر فیروزی به غیر از خویشاوندی است پس انصار بر دعوی خویش باقیاند». [۴۵] .و امام حسن علیه السلام بر معاویه، و امام حسین علیه السلام با اهل کوفه، توسط [ صفحه ۱۰۶] حدیث مشهور: «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه… و هما امامان قاما او قعدا» احتجاج کردند. و حضرت زینب علیهاالسلام نیز در مجلس یزید به او گفت: «کسی جز تو حسین را نکشت، و اگر تو نبودی، پسر مرجانه کوچکتر و پستتر از آن بود که خون حسین را بریزد. آیا از خدا نترسیدی که او را کشتی؟! و حال آن که رسول خدا علیه السلام دربارهی او و برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه» حسن و حسین دو سرور و آقای جوانان بهشت هستند. اگر بگویی از خدا نمیترسم، دروغ میگویی و اگر بگویی، آری میترسم، همانا با خود دشمنی و خصومت کردهای! یزید گفت: «ذریه بعضها من بعض» یعنی فرزندانی هستند برخی از برخی دیگر.
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *