ازدواج و همسر

زندگی زناشویی حضرت زینب

مورخین و سیرهنویسان تنها چیزی که از زندگی مشترک حضرت زینب علیهاالسلام و عبدالله نوشتهاند این است که از حضرت چهار فرزند دختر و پسر به دنیا آمد.مورخین در این رابطه چه چیزی میتوانند بنویسند؟ آیا از نزاع و اختلافت آن حضرت با شوهرش بنویسند؟ یا از آزار همسایگان؟ یا از [ صفحه ۶۵] جعل احادیث رسول خدا صلی الله علیه و اله در فضیلت خود و پدرش؟ یا از قافله شترها و قاطرهایش؟ یا از مکنت و تعدا خانهها و بندگان و کنیزانش؟ یا از تفریحها و خوشگذرانیهای او و مجالس انس و طربش؟!حضرت زینب حورا علیهاالسلام پیوسته مشغول به ذکر خدا بود و توجهی به مردم و قیل و قال ایشان نداشت. او در مقابل خداوند متعال به عبادت میایستاد و از غیر خدا انقطاع حاصل کرده بود. لذا خانهی زینب علیهاالسلام خانه عبادت و تهجد و تلاوت قرآن بود.منازل کانت للرشاد و للتقی و للصوم و التطهیر و الصلوات (و الحسنات)یعنی: منازلی که مخصوص نماز و پرهیزگاری و روزه بود، و خاص پاک گردانیدن نفس از صفات ناپسند و نیز کسب حسنات بود.بانو دکتر بنت الشاطی (نویسنده مشهور مصری) در کتاب «بطله کربلا» گوید: «زناشویی زینب و عبدالله میان او و پدر و برادرانش هرگز جدایی نیفکند، و این زن و شوهر همچنان با علی علیه السلام بودند؛ چون علی علیه السلام کوفه را مقر خلافت کرد، آنان هم در آن شهر سکونت جستند و علی علیه السلام ایشان را سخت گرامی میداشت. عبدالله در جنگهای علی علیه السلام شرکت میکرد و در صفین یکی از امیران لشکر او بود. در مدتی که زینب علیهاالسلام در کوفه همراه پدر و شوهر زندگی میکرد، آن بانوی بزرگوار به ارشاد و تعلیم زنان کوفه اشتغال داشت، و نقل شده است که زینب علیهاالسلام در کوفه مجلس درسی برای زنها تشکیل داد و برای آنها قرآن را تفسیر می کرد، و در یکی از روزها به تفسیر سورهی مریم «کهیعص» مشغول بود که امیرالمؤمنین علیه السلام از [ صفحه ۶۶] در وارد شد و از دخترش پرسید: «کهیعص» را تفسیر میکنی؟ عرض کرد: آری. علی علیه السلام فرمود:ای نور دیده، این حروف رمزی است در مصیبت واردهی بر شما عترت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سپس سخنانی در این باره به زینب فرمود. [۳۴] .
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *