احادیث و سخنان

روایت حضرت زینب (س) – ذکر مصائب اهل بیت (ع)

راغب اصفهانی مینویسد: «عمر» و «ابنعباس» در مسیری میرفتند. ابنعباس آیهای از قرآن دربارهی علی علیه السلام قرائت کرد، عمر گفت: ای فرزندان عبدالمطلب! البته، علی برای خلافت از من و ابوبکر شایستهتر بود! ابنعباس گفت:ای خلیفه! چگونه این سخن را میگویی در حالی که تو و رفیقت (ابوبکر) برای خلافت خیز برداشته و بر ما سبقت گرفتید؟! عمر گفت: به خدا سوگند، این کار را ما از روی عداوت و دشمنی انجام ندادیم! ولی او را برای امر خلافت کوچک دیدیم!! و بیم آن داشتیم که عرب و قریش تن به خلافت او نداده و وی را تنها گزارند! ابنعباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله علی را به جانشینی خود منصوب کرد و او را کوچک نشمرد، تو و رفیقت چگونه او را [ صفحه ۱۳۳] کوچک شمردید؟! پس عمر گفت: از روی ناچاری! به خدا سوگند، ما دو نفر بر هیچ امری بدون علی تصمیم نمیگیریم، و نیر هیچ کاری را بدون اجازه او انجام نمیدهیم. [۵۷] .این امر طبیعی است که عمر درصدد عذرخواهی و توجیه برآید، او پس از آن که تصریح میکند: «علی از من و ابوبکر به خلافت و رهبری شایستهتر است!» به توجیه متوسل میشود. ولی این خلافت چه مصیبتهایی را برای اسلام و مسلمین به وجود آورد که تا روز قیامت هم ادامه دارد، مخصوصا به خاطر این خلافت چه مصیباتی که بر اهل بیت وارد آمد.اگر این وسوسه و شهوت خلافت نبود، اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در بین قوم خود مانند بنی اسرائیل در بین فرعونیان نبودند، و همچنین داستان عثمان و ماجرای جمل و صفین و نهروان و واقعهی حری و مانند آن به وجود نمیآمد.گاهی ممکن است این مصیبتهایی که به سر خاندان رسول خدا صلی الله علیه و اله سرازیر شد را به حساب شیخین نیاورند، و بگویند هدف آنها هنگامی که بر ضد علی علیه السلام حکومت را به دست گرفتند، به وجود آمدن این مصایب نبوده است، بلکه این همه مصایب، نتیجهی طبیعی خلافت آن دو است، و آنها این تدبیر را از ترس فتنه و آشوب و عدم اجتماع مردم عرب و قریش برای پذیرش حکومت علی انجام دادند! چنانچه عمر هم چنین سخنی گفت. [ صفحه ۱۳۴]
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *