احادیث و سخنان

خطبه های زینب در کوفه و شام – ظلم به اهل بیت

ظلم به اهل بیت
به امام حسین علیه السلام گفتند: یابن رسول الله! چگونه صبح کردی؟فرمود: «ما اهل بیت در بین قوم خویش، شب را به صبح آوردیم در حالی که مثل قوم بنی اسرائیل در میان آل فرعون، فرزندانمان را میکشند و زنانمان را زنده رها میکنند. صبح کردم در حالی که بهترین افراد بشر بعد از محمد صلی الله علیه و اله بالای منابر لعن و نفرین میشوند و به دشمنان ما، مال و شرف (دنیوی) بخشیده و دوستان ما را تحقیر میکنند و حقشان را ضایع مینمایند؛ و البته مؤمنان همیشه در رنج و سختی هستند!و شب را به صبح رساندم در حالی که عجم (حکومت و سلطنت) را حق عرب میداند چه این که محمد صلی الله علیه و اله از عرب بوده است، و نیز عرب هم حقی را برای قریش قائلند؛ زیرا محمد صلی الله علیه و اله از این قبیله مبعوث شده بود، اما هیچ کس حق ما را نشناخته و خلافت را حق ما اهل بیت نمیداند».در زمانی که غیر عرب، با بودن عرب از آن جهت که آنها به پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیکترند، برای حکومت و خلافت سبقت و پیشی [ صفحه ۱۳۲] نمیگرفتند، و نیز عرب با بودن قریش از آن جهت که پیامبر صلی الله علیه و اله از آن قبیله بود، طرف خلافت نمیرفتند؛ پس به طور حتم، این منطق حکم میکند که قریش هم با بودن اهل بیت که نزدیکترین افراد قریش به رسول خدا صلی الله علیه و اله و مستحقترین آنها به خلافت بودند، نزدیک خلافت نمیرفتند! و امرشان را شنیده واطاعت میکردند. این است عقیدهی شیعه دربارهی اهل بیت عصمت و طهارت.این عقیده – چنانکه ملاحظه میکنید – نتیجهی طبیعی منطق کسانی است که منکر حق اهل بیت هستند! و نیز مدلول قهری دلیل کسانی است که برای استدلال خود بر آن تکیه زدهاند. به همین خاطر است که بارها به ثبوت این حق برای اهل بیت ناخودآگاه اعتراف کردهاند.
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *