پدر و مادر (شجره نامه)

حضرت زینب (س) در مدینه

علی (پدر)
حضرت علی علیه السلام شخصیتی است که خداوند سبحان در کتابش قرآن مجید، و رسول اکرم صلی الله علیه و اله در سنت و سخنانش او را مورد مدح و ستایش قرار دادهاند، و میلیونها انسان به ولایت و محبت او گرویدهاند. و نیز بسیاری از دانشمندان جدید و قدیم و محدثین شیعه و سنی، و حتی دانشمندان غیر مسلمان شرق و غرب، هزاران جلد کتاب پیرامون فضایل و مناقب آن حضرت تألیف کردهاند. با این همه هنوز بسیاری از فضایل وجودی آن امام ناگفتنی مانده و تا روز قیامت نیز ناگفتنی خواهد ماند.«کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری»لذا در این جا به ذکر حدیثی از بیانات گهربار آن حضرت و توضیح آن اکتفا میکنم که فرمود: [ صفحه ۲۰] «نحن اهل البیت لا یقاس بنا احد» [۱] .ما اهل بیت (رسول خدا) هستیم، احدی با ما مقایسه نمیشود. جاحظ در شرح این جمله چنین میگوید:علی راست گفت که: «نحن اهل البیت لا یقاس بنا احد» و چگونه میتوان دیگران را با خاندانی قیاس کرد که رسول خدا صلی الله علیه و اله، و دو گوهر پاک: علی و فاطمه علیهاالسلام، دو ریحانه و فرزند پیامبر: حسن و حسین علیهما السلام، و حمزه و جعفر طیار، و سید و آقای مکه عبدالمطلب، و ساقی حاجیان عباس حلیم بطحا و نجد از آنها است؟ چگونه با ایشان قیاس کنیم در حالی که همهی خیر و سعادت در این خاندان جمع است، انصار حقیقی کسی است که آنها را یاری کند، و مهاجر واقعی کسی است که به سوی ایشان مهاجرت کرده و با ایشان باشد، و راستگو کسی است که آنها را تصدیق کند، و فاروق کسی است که دربارهی آنها بین حق و باطل را فرق گذارد، و حواری و یاور واقعی، یاور آنهاست، و ذوالشهادتین [۲] که در راه آنها جانبازی و جانفشانی کرد از آنهاست. و بالاخره خیر و سعادتی وجود ندارد مگر در خانهی آنها و برای آنها و از جانب آنها.و رسول خدا صلی الله علیه و اله خاندانش را بسیار ستوده و فرمود: «من در بین شما بعد از خود دو جانشین به جا میگذارم: یکی کتاب خدا، ریسمانی [ صفحه ۲۱] است که از آسمان به سوی زمین کشیده شده، و عترت و اهل بیتم؛ خداوند لطیف و خبیر مرا مطلع کرده که این دو از هم جدا نمیشوند تا این که مرا در کنار حوض ملاقات کنند». و اگر اهل بیت مانند دیگران بودند، عمر هنگامی که از فاطمه علیهاالسلام خواستگاری کرده بود نمیگفت: «من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: هر حسب و نسبی روز قیامت قطع میشود، مگر حسب و نسب من». از این رو اگر بخواهیم زندگی شرافتمندانهی علی علیه السلام و مقام کریمانه و مناقب و فضایل درخشندهی او را جمع آوری و تدوین کنیم، طومارهای بسیاری صرف میشود، چه این که او دارای شخصیتی صحیح، اصلی ارجمند و کریم، رتبهای عظیم، کرداری ارزشمند، علمی فراوان، بیانی عجیب، زبانی بلیغ و خطیب، سینهای وسیع، و اخلاقی ارزنده و درخشان است. و فضایلش بر سابقهی پرافتخار گذشتهاش شهادت میدهد».
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *