اخلاق و فضائل, حوادث، وقایع، هجرت, نقش اجتماعی

حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید

در آغاز ورود اهلبیت به شام یزید خود را پیروز و امام حسین(ع) را شکست خورده میدانست، بنابراین برای اینکه پیروزی خود را
در برابر دیدگان سفرای کشورهاومقامات و مسئولان حکومتی و بزرگان شام به نمایش گذارد، مجلس با شکوهی ترتیب داد،
سرهای مقدس شهیدان را در مقابل خود قرار داد و دستور داد اهلبیت امام حسین(ع) را وارد مجلس کنند. هر کدام از اهلبیت با
دیدن سر مقدس امام حسین(ع) و سرهای شهیدان عکسالعمل خاصی نشان دادند و جملهای بر زبان آوردند. زینب(س) تا چشمش
ای حسین! ای محبوب رسول » : به سر برادر و محبوبش افتاد، با صدایی حزین و نوایی غمانگیز که همه دلها را به درد میآورد گفت
نوحهسرایی زینب(س) همه اهل مجلس را «! خدا، ای زاده مکه و منی، ای زاده فاطمه زهرا بهترین زنان، ای زاده دختر مصطفی
گریاند. یزید که تا آن زمان ساکت نشسته بود، شروع کرد با چوب خیزران بر لب و دندان امام حسین(ع) بکوبد و اشعار کفرآمیز
ابن زبعری را که در احد سروده بود بخواند.حاضران در مجلس بر اثر تبلیغات گسترده بنیامیه در طول سالهای طولانی حکومت
معاویه بر شام و تبلیغات سنگین یزید در غفلت و بیخبری کامل از حقایق به سر میبردند و واقعاً تصور میکردند، یزید گروهی
آشوبگر را کشته است. از این رو لازم بودآنان از خواب خرگوشی چندین ساله خود بیدار شوند. مسئولیت این بیدارگری
بازینب(س) بود؛ زیرا اگر امام سجاد(ع) در شرایطی که یزید سر مست از غرور پیروزی بود، لب به سخن میگشود، احتمال کشته
شدنش بسیار بود. سخنان زینب سبب شد کهمجلس به گونه دیگری غیر از آنچه یزید میخواست پایان یابد. او با سخنان خود
یزیدویزیدیان را رسوا کرد. [ ۳۳ ] خطبه معروف و کوبنده آن بانوی سخن در چنین فضایی ایرادشد؛ خطبهای پر نکته و سراسر
معرفت و بینش سیاسی که باید جداگانه مورد شرح و تفسیر قرار گیرد.
برگرفته از کتاب عاشورا نقش بی همتای زینب سلام الله علیها نوشته: محمدحسین مهوری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *