پدر و مادر (شجره نامه)

حضرت زینب، راوی خطبه مادرش

اما حقیقت ابوطالب کاملا مقابل حقیقت ابوسفیان است، به طوری که هیچ گاه وجه تشابهی نداشتهاند؛ زیرا کینه و عداوت با رسول خدا صلی الله علیه و اله قلب و وجود ابوسفیان را احاطه کرده بود، ولی ابوطالب نسبت به آن حضرت چنان مهربانی میکرد که مادر شیرده بر طفل شیر خوارش.در طبقات ابن سعد آمده است: آن قدر که ابوطالب، محمد صلی الله علیه و اله را دوست داشته و به او عشق میورزید، فرزندانش را دوست نداشت، نمیخوابید مگر این که محمد صلی الله علیه و اله در کنارش باشد، و هر گاه از خانه [ صفحه ۲۷] بیرون میآمد حضرت را با خودش همراه داشت (یعنی همیشه ملازم و مراقب رسول خدا بود). ابوسفیان برای از بین رفتن مجد وعظمت بنی امیه و پیروزی پیامبر صلی الله علیه و اله ترسان بود، اما ابوطالب معتقد بود که در پیروزی برادرزادهاش مجد و شرف دایمی وجود دارد؛ و چه شرفی برای ابوطالب بالاتر از این که خداوند متعال برادرزادهاش را که امانت الهی است به او سپرده و او را برای پرورش و تربیت رسول خدا صلی الله علیه و اله از بین تمامی مردم اختیار فرموده است.
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *