حوادث، وقایع، هجرت

توصیه های امام حسین به خواهرش در شب عاشورا

در شب عاشورا من در خیمه خود نشسته بودم و عمهام زینب(س) از من پرستاری میکرد. پدرم نیزدر خیمه » : امام سجاد(ع) گوید
ای روزگار، اف بر تو از » : خود بود و چون غلام ابوذر شمشیرش را اصلاح میکرد. در این حال پدرم این اشعار را چند بار خواند
جانب دوستی و رفاقتت! تا کی آرزومندان و یاران را به خون خود آغشته مینمایی؟ روزگار جایگزین نمیپذیرد و همانا کار به
با شنیدن این اشعار مقصود پدرم را دریافتم و گریه گلویم را گرفت؛ ولی سکوت «! دست خداست و هر زندهای راه مرا میپیماید
کرده، خود را گرفتم و دانستم که بلا نازل شده است. ولی عمهام وقتی سخنان پدرم را شنید، به دلیل آنکه زن بود و حالت رقت و
ای کاش »: جزع در زنان غالب است، نتوانست خود را کنترل کند و در حالی که لباسش بر زمین میکشید، نزد پدرم رفتو گفت
مرگ زندگی مرا نابود کرده بود! امروز همانند روزی است که مادرم فاطمه، پدرم علی و برادرم حسن از دنیا رفتند. ای جانشین
ای خواهر! مبادا شیطان بردباری و حلم ترا » : امام حسین(ع) به زینب نگریست و به او گفت «! گذشتگان و پناهگاه بازماندگان
این بیشتر دل ما را میسوزاند که راه چاره برایت نباشد و به » : زینب گفت …«. آنگاه اشک از دیدگان پدرم سرازیر شد «. برباید
آنگاه سیلی به صورت زد، گریبان پاره کرد و بیهوش گردید.پدرم آب به صورت او پاشید، او را به «. ناچار شربت مرگ بنوشی
ای خواهر! از خدا بترس و شکیبایی پیشه کن و بدان که اهل زمین میمیرند و اهل آسمان زنده نمیمانند و » : هوش آورد و گفت
هر چیز جز وجه خداوند هلاک و نابود میشود، همان خدایی که با قدرتش خلق را آفرید و آنان را برمیانگیزد و او یگانه و
یکتاست. پدرم از من بهتر بود. مادرم از من بهتر بود. برادرم از من بهتربود [و همه مردند] برای من و برای هر مسلمان پیامبر
خدا(ص) اسوه و الگو است… ای خواهر ترا سوگند میدهم – و به سوگند من پایبند باش – در سوگ من گریبان پاره نکن،
۱۵ ] .وقایعی که بیان شد به خوبی نشان میدهد که چگونه امام حسین(ع) خواهرش ] «. صورت نخراش و فریاد به افغان و ناله سر نده
را برای رویارویی با حوادث آینده و ایفای نقش تاریخی و بینظیرش آماده میکند امام(ع) در این گفتگو به خواهرش توصیه
صفحه ۱۲ از ۲۸
میکند، که پس از شهادت او مبادا احساساتش نیروی تفکر و اندیشه او را تحت الشعاع قرار دهد و حرکتی بر خلاف وظیفه و
رسالت بزرگ تاریخیاش انجام دهد. و چه زیبا عقیله بنی هاشم به توصیه های برادر عمل کرد. او در تمام مراحل اسارت و
پیامرسانی کمترین و کوچکترین عملی بر خلاف جهت پیشبرد نهضت و قیام برادر، انجام نداد. اگر زینب بر بالین بدن برادر گریه و
زاری کرد، اگر در کوفه و شام سخنرانی نمود، اگر برای برادر نوحهسرایی و مرثیهسرایی کرد و… همه و همه حساب شده و در
جهت انجام رسالت و رساندن پیام نهضت عاشورا بود، نه فقط به دلیل غلبه احساسات. زینب کبری(س) در موقع مناسب احساسات
خویش را کنترل میکرد، و در شرایط مناسب ابراز احساسات مینمود.آنچه گذشت نمونهای از صحنه هایی بود، که امام حسین(ع)
در طول سفر، خواهرش را برای رویارویی با حوادث آینده و ایفای نقش تاریخی و بینظیر خود آماده میکرد؛ ولی به طور قطع
گفتگوهای امام حسین(ع) با خواهرش به همین چند مورد منحصر نمیشود. و امام(ع) اسرار زیادی را برای او بازگو نموده است، و
او را از رمز و راز وظیفهای که برعهدهاش بوده، بیش از این آگاه کرده است که آن سخنان برای ما بازگو نگردیده است.
برگرفته از کتاب عاشورا نقش بی همتای زینب سلام الله علیها نوشته: محمدحسین مهوری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *