ازدواج و همسر

بشارتهای قرآنی به ایرانیان

از آن جایی که ازدواج با نسل رسول خدا صلی الله علیه و اله و خویشاوندی با خاندان آن حضرت شرافت و کرامت محسوب میشود، پس آل رسول به این حق از دیگر مردم سزاوارترند؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله برای آنها و از بین ایشان است. روایت شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به اولاد علی علیه السلام و جعفر نظر کرده و فرمود: «دخترانمان برای پسرانمان و پسرانمان برای دخترانمان». هر چند پیامبر خدا صلی الله علیه و اله برای فرزندان جعفر جد محسوب نمیشد، لکن برای ایشان به منزلهی یک پدر و جد بود؛ زیرا همان طور که حضرت فرموده بود، سرپرست آنها در دنیا و آخرت بوده و هیچ چیز برای یک پدر بزرگ محبوبتر از این نیست که نوههایش با یکدیگر ازدواج نمایند، چه این که با این کار نسل خود را زیاد کرده و به آنها امتداد میبخشد.
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *