احادیث و سخنان

بررسی خطبه حضرت زینب

خوب است که بعضی از این کلمات پر مغز حضرت زینب علیهاالسلام را [ صفحه ۱۴۷] تحلیل کرده و به بیان اسراری که در آنها وجود دارد، بپردازیم؛ زیرا خوف آن دارم که ارزش حقیقی و معنای صحیح این خطبه معلوم نگردد. من دقت بسیاری کردم تا آنچه را که زینب علیهاالسلام بیان کرده و شعار خود قرار میداد را ترسیم نمایم، و نیز در معنی و مفهوم این سخنان فصیح و قاطع که برندهتر از شمشیر و تیزتر از نوک نیزههاست، تأمل و تفکر تمام کردم. سوگند میخورم که گاهی صحنه ترسناک شهادت و اسارت، و قرار گرفتن زنان و اطفال اسیر در مقابل یزید ملعون، و نیز تمامی این دردها و محنتها را فراموش کردهام. و فقط صدای آتشین و کوبندهی زینب علیهاالسلام را میشنوم که با کمال شجاعت، یزید طغیانگر را لعن و نفرین، و خوار و ذلیل میسازد و با این کار خویش سینههای سوزان و تفتیدهی مؤمنین را شفا و شادی میبخشد؛ آری، گاهی شده همهی اینها را فراموش کرده و متوجه نبودهام. اما این جملات زینب علیهاالسلام همیشه در نظرم هست و هیچ گاه فراموش نمیکنم که فرمود:«ای پسر آزادشدگان، وای پسر زنی که جگر مردان برگزیده و پاک را بلعید و گوشت و پوستش از خون شهیدان رویید…» و نیز فرمود:«ای یزید! ندریدی مگر پوست تن خودت را، و نبریدی مگر گوشت بدنت را».و آن جا که فرمود: «من تو را کوچکتر از آن میدانم که با تو هم سخن شوم، اما چه کنم که ملامت و رسوا کردن تو را وظیفه خود میدانم». [ صفحه ۱۴۸] و نیز فرمود: «رأی و عقل تو فاسد است، روزگار تو چند روزی بیش نخواهد بود، و بزودی این جمع تو پراکنده خواهد شد… آگاه باشید که لعنت خدا بر ظالمان و ستمگران است». یعنی لعنت خدا، بر یزید و پدران او، و به کسی که برای او و اجدادش وسیلهی حکومت و تسلط بر مردم را فراهم کرد!توجه کن که این سخنان و خطبههای حضرت زینب علیهاالسلام سخنان برخاسته از درد و حزن سینهی مجروح نبوده است، و این روحی که در چنان جو فاسدی در برابر یزید، خطبه میخواند به ارواح ما انسانها که فرزندان و ساکنان زمین هستیم، شباهتی ندارد! روح زینب علیهاالسلام روح الهی است که غیر از خداوند زمین و آسمان را نمیبیند.اگر زینب علیهاالسلام مانند سایر زنان اهل زمین بود، و دارای روح بلند و الهی نبود، هرگز جز گریه و زاری توان دیگری نداشت؛ ولی زینب علیهاالسلام در خانهای رشد و نمو کرد که ریشه و اساسش را محمد صلی الله علیه و اله بنایش را علی و فاطمه و حسن و حسین علیهمالسلام تشکیل دادهاند و بانی این بنای مقدس، خداوند واحد و احد است.آری، هر عمل از اعمال اهل بیت و هر کلمه از کلمات ایشان، بهترین شاهد است بر این که آنها چون سخنی بگویند به زبان وحی گویند و چون کاری انجام دهند برای خداوند و با عنایات او انجام میدهند.
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *