پدر و مادر (شجره نامه)

اخلاق جعفر طیار عمو و پدر شوهر حضرت زینب

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به جعفر فرمود: «تو خلقا و خلقا شبیه به من هستی». کنیهی او «ابوالمساکین» بود؛ زیرا بهترین و مهربانترین مردم نسبت به مستمندان بود. ابوهریره گوید:«من از یکی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و اله دربارهی آیهای از قرآن سؤآل کردم، در صورتی که خودم از آن شخص آگاهتر بودم، و از او سؤال کردم تا به این بهانه مرا به چیزی اطعام کند، و چون از جعفر بن ابیطالب سؤال می کردم، مرا با خود به منزلش برده و اطعام مینمود، سپس جوابم را میداد.و روایت شده که جعفر طیار رحمهالله میگفت:«من هرگز شرابی ننوشیدم؛ زیرا میدانستم که شراب عقل را زایل میکند. و هرگز دروغی نگفتم؛ زیرا دروغ مردانگی انسان را میکاهد. و هرگز زنا نکردم؛ زیرا دانستم که اگر من با حرم دیگری زنا کنم دیگری با حرم من زنا میکند و هرگز بتی را نپرستیدم؛ زیرا میدانستم که نه ضرری به من میرساند و نه نفعی». [ صفحه ۵۴]
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *