ازدواج و همسر

احساس مسوولیت مومنان نسبت به بارگاه حضرت زینب

گفتهاند: «اسب عتیق و اصیل آن اسبی است که پدران بیعیب، و اصیل داشته باشد». همچنین یک خانوادهی پاک و اصیل که ریشه در تقوا و قداست دارد، ترسانند که پسران و دختران خود را به کسانی تزویج نمایند که از (حیث خصوصیات انسانی و سجایای اخلاقی) پایینتر از آنها هستند، و در تلاشاند تا فرزندانشان را به کسانی بدهند که صلاحیت و شایستگی داشته باشند.هنگامی که حضرت زهرا علیهاالسلام به سن ازدواج رسید، خواستگارهای زیادی پیدا کرد، اما پیامبر صلی الله علیه و اله آنها را به خاطر عدم صلاحیت و شباهت با او نپذیرفت، تا این که وی را به ازدواج علی علیه السلام درآورد؛ زیرا زهرا از علی بود و علی از زهرا، و هر دوی آنها از پیامبر صلی الله علیه و آله. همین مسأله برای دختر فاطمه، زینب حورا علیهاالسلام اتفاق افتاد؛ هنگامی که زینب علیهاالسلام به حد بلوغ رسید، خواستگارهایش زیاد شدند، اما حضرت علی علیه السلام به هیچ کدام از آنها جواب مثبت نداد، و او را به نکاح برادرزادهاش عبدالله بن جعفر درآورد. براستی چه کسی تواند که برای زینب از عبدالله بهتر باشد در حالی که وی پسر عموی اوست، و پدرش جعفر طیار برای اسلام آوردن سبقت گرفته و سومین کسی بود که مسلمان شد و همراه مسلمین در راه اسلام هجرت کرد و جهاد نمود و به شهادت رسید. برخی گفتهاند: شدت علاقهی زینب علیهاالسلام نسبت به برادرش حسین بن علی علیه السلام به حدی بود که هنگام ازدواج با عبدالله شرط کرد که هر گاه امام حسین علیه السلام خواست [ صفحه ۶۴] به سفری برود زینب بتواند به همراه برادر مسافرت کند و عبدالله از او جلوگیری نکند!
برگرفته از کتاب یادگار خیمه های سوخته نوشته: محمد جواد مغنیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *